Referens | Reporting.se

Referens

Titta på vår s.k. Showreel som exemplifierar hur format, grafik, animationer, redigering, inspelning, ljud, ljus, musik, direktsändning/livestreaming kan arrangeras på olika sätt i skilda sammanhang och situationer. Kanske kan den inspirera till tankar och idéer om hur du vill använda rörligt media i din organisation eller till ett möte med oss för en vidare dialog. Allt ifrån internfilmen för kunskaps spridning och information till direktsända seminarier, opinionsbildande paneldebatter eller intervjuer.


Loading…

Vi erbjuder den kunskap ni behöver för utsändningar via egen TV-kanal redan idag! Med stabil infrastruktur för distribution av programutbud som grund kan vi tillsammans upprätta allt från förutsättningar i form av policys och kompletteringar av befintlig varumärkesmanual till konkreta idéer, synopsis, manus, produktionsplanering, budget, inspelning, postproduktion och utsändning.

Vi genomför även stora direktsända evenemang som kan betraktas av inbjudna i vilka delar av världen som helst. Om så önskas kan dialog, diskussioner med tittarna ske direkt med ljud och bild.

Till detta kan Pay-per-view (PPV) erbjudas för intresserade. Detta i form av enskilda sändningar eller abonnemangsförfarande där abonnenten kan få tillgång till stora mängder färdigproducerade filmer, föredrag och seminarier via Video On Demande (VoD). Allt distribuerat via den egna Tv-kanalen eller hemsidan.

Exempel från våra kunders webbsidor

ABF Play: Hur svårt kan det vara? – att arbeta med asylsökande