Terms Of Services | Reporting.se

Service villkor för ReportingTech Group tjänster

Välkommen till ReportingTech Group AB!


Vi är en abonnemangstjänst som till våra Kundener tillhandahåller tillgång till reportage, VOD, PPV och annan audiovisuell underhållning som streamas över internet till vissa internetanslutna tv-apparater, datorer och andra enheter för detta ändamål

ReportingTech Group -tjänster tillhandahålls av RTG ReportingTech Group AB


Dessa Användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst. I dessa Användarvillkor avser ”ReportingTech Group AB-tjänster”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” den tjänst som tillhandahålls av ReportingTech Group AB för att upptäcka och titta på filmer och tv-serier, inklusive alla egenskaper och funktioner, webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som associeras med vår service.
Godkännande av Användarvillkor. Dessa Användarvillkor reglerar din användning av ReportingTech Group AB-tjänster. Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor ska du inte använda ReportingTech Group AB-tjänster.
Ändringar i Användarvillkor. ReportingTech Group AB kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Sådana ändringar skall träda i kraft omedelbart, dock under förutsättningen, för befintliga Kundener, att sådana ändringar (om inget annat meddelas) träder i kraft 30 dagar efter att de publicerats. Vi strävar efter att publicera de tidigare versionerna av Användarvillkoren, om sådana finns tillgängliga, för den föregående tolvmånadersperioden. Du kan se dessa tidigare versioner genom att besöka vår webbplats (www.Reporting .se).
Sekretess. Personlig identifierbar information omfattas av vår Sekretesspolicy (www.Reporting .se). Läs vår Sekretesspolicy för att förstå vår praxis.

Kommunikationsinställningar.


Du samtycker till att ta emot meddelanden från ReportingTech Group AB som rör ditt konto i elektronisk form. Dessa meddelanden kan innebära att vi skickar e-postmeddelanden till den e-postadress som du angav när du registrerade dig, eller att vi publicerar meddelanden på ReportingTech Group AB-tjänster, eller på sidan ”Ditt konto”. Dessa meddelanden handlar om ditt konto (t.ex. betalningsbemyndiganden, byte av lösenord eller Betalningsmetod, bekräftelser per e-post och transaktionsuppgifter) och är en del av ditt förhållande till ReportingTech Group AB. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, utlämnanden av uppgifter och övrigt som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådana meddelanden är skriftliga. Du bör spara kopior på elektronisk kommunikation genom att skriva ut en papperskopia eller spara en elektronisk kopia.

Tillgänglighet, provperioder, fakturering och avslutande


Löpande affärsförhållande . Ditt avtal med ReportingTech Group AB , som kan börja med en provperiod, kommer att fortsätta från månad till månad fram till och med att du avslutar ditt abonnemang eller vi avbryter det. Du måste ha tillgång till internet och tillhandahålla oss en aktuell och giltig betalning för att använda ReportingTech Group AB-tjänster. Vi fakturerar dig för utförda tjänster och/eller den månatliga avgiften till din faktura adress. Du måste avsluta ditt abonnemang innan det förlängs varje månad för att undvika debitering av nästa månads abonnemangsavgifter vid användandet av VoD eller PPV tjänsterna.

Olika affärsrelationer.


Vi kan erbjuda flera olika typer av abonnemang, inklusive kampanjabonnemang eller abonnemang med olika villkor och begränsningar. Alla materiellt olika villkor jämfört med de som beskrivs i dessa Användarvillkor visas när du registrerar dig eller i annan information som gjorts tillgänglig för dig. Du kan hitta specifik information angående dina ReportingTech Group AB-tjänster genom att tala med oss direkt. Vissa kampanjabonnemang erbjuds av utomstående företag i samband med tillhandahållandet av deras egna produkter och tjänster. Vi är inte ansvariga för de produkter, dess innehåll, kvalitet, utformning och tjänster som tillhandahålls av sådana utomstående företag. Vi förbehåller oss rätten att modifiera, avbryta eller på annat sätt ändra de olika abonnemang, tjänster, utbud eller sändingar som vi erbjuder.

Gratis provperioder


Din ReportingTech Group AB-tjänst kan börja med en gratis provperiod. Den kostnadsfria provperioden av dina tjänster från oss varar i en (1) månad eller enligt vad som angetts i avtalet . Det kan finnas restriktioner vid kombinationer med andra erbjudanden. Gratis provperioder är endast för nya Kundener och vissa tidigare Kundener. ReportingTech Group AB förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avgöra din behörighet till en gratis provperiod.
Vi kommer att påbörja faktureringen av ditt månatliga abonnemang i slutet av den kostnadsfria provperioden, såvida du inte avslutar ditt avtal innan den kostnadsfria provperioden har gått ut. Du kommer inte att få något meddelande från oss om att din gratis provperiod har avslutats eller att betalningsdelen har påbörjats. Vi kommer att fortsätta debitera din Betalningsmetod varje månad för din abonnemangsavgift tills du säger upp avtalet med oss skriftligen.
Ångerrätt
Du samtycker uttryckligen till att ditt avtal påbörjas omedelbart när du skriver under av talet, vilket gör att du får direkt tillgång till ReportingTech Group AB-tjänster och kan streama dess innehåll och publisera ditt eget material. Du godkänner att du förlorar din ångerrätt, men detta påverkar inte din rätt att när som helst säga upp ditt avtal.

Fakturering


Återkommande fakturering. Genom att teckna ditt ReportingTech Group AB-avtal godkänner du att vi fakturerar en månatlig abonnemangsavgift till det då rådande priset, och andra kostnader som du kan ådra dig i samband med din användning av ReportingTech Group AB-tjänster. Du godkänner att det belopp som faktureras varje månad kan variera från månad till månad på grund av orsaker som t.ex. varierande belopp på grund av utförda tjänster, förbrukad bandbred eller annat och/eller ändring eller tillägg av ett avtal, och du godkänner att vi fakturerar dig för sådana varierande belopp, som kan faktureras varje månad i en eller flera avgifter.
Prisförändringar. Vi förbehåller oss rättigheten att justera priset för vår tjänst eller några delar i den på vilket sätt som helst, när som helst och efter vårt eget gottfinnande. Eventuella prisförändringar för din tjänst träder i kraft tidigast 14 dagar efter att information har skickats till dig via e-post.
Faktureringscykel. Abonnemangsavgiften för tjänster faktureras i början av betalningsdelen av ditt avtal och varje månad därefter fram till och med att du avslutar ditt avtal. Vi fakturerar automatiskt dig varje månad på den kalenderdag som motsvarar den första dagen av ditt betalande abonnemang. Avtalsavgifter intjänas helt vid betalningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ändra tidpunkten för vår fakturering, i synnerhet, enligt nedanstående, om din betalning inte har mottagits. Om ditt betalavtal inleddes på en dag som inte ingår i en viss månad, kan vi fakturera dig på en dag i den tillämpliga månaden eller annan dag som vi anser lämplig. Om du till exempel startade ditt ReportingTech Group AB-avtal eller Kunden den 31 januari är ditt nästa betalningsdatum sannolikt 28 februari och din Betalningsmetod skulle faktureras den dagen. Förnyelsedatumet kan ändras om ditt avtal förändras. Vi kan auktorisera din Betalningsmetod i väntan på avgifter relaterade till avtalet eller tjänsteavgifter. Som ordet används i dessa Användarvillkor indikerar ”fakturering” en avgift, belastning eller annat betalningsgodkännande, som tillämpligt, mot din Betalningsmetod. Såvida inget annat uppges hänvisar månad eller månatligen till din faktureringscykel.
Inga återbetalningar. Betalningar återbetalas ej och inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader förekommer. Efter ett avslutande kan du dock fortsätta ha åtkomst till tjänsten till slutet av din aktuella faktureringsperiod. När som helst, och av vilken anledning som helst, kan vi ge en återbetalning, rabatt eller annat hänsynstagande till några av eller alla våra Kundener (”tillgodohavanden”). Beloppet och typen av sådana tillgodohavanden, samt beslutet att erbjuda dem, är efter vårt eget och absoluta gottfinnande. Erbjudandet av tillgodohavanden i en viss situation berättigar dig inte till tillgodohavanden för liknande situationer i framtiden, och vi är heller inte förpliktigade att erbjuda tillgodohavanden i framtiden under några som helst omständigheter.
Fakturering. Du kan ändra din faktueringsadress genom att e-maila oss den nya adressen, vilken blir giltig när vi har bekräftat mottagandet av ditt mail. Om en fakturering eller betalning inte betalas förblir du ansvarig för alla obetalade summor och auktoriserar oss att fortsätta fakturera dig, eftersom den kan uppdateras.
Avslutande. Du kan avsluta ditt ReportingTech Group AB-avtal när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till ReportingTech Group AB-tjänster till slutet av din månatliga faktureringsperiod. Vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader . Besök sidan Ditt konto på vår webbplats och följ instruktionerna för att avsluta. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod. Om du vill veta när ditt avtal kommer att avslutas kontaktar du oss på ReportingTech.

ReportingTech Group AB tjänst


Du måste vara 18 år och myndig i din provins, ditt område eller ditt land, för att abonnera på ReportingTech Group AB-tjänster. Personer under 18 års ålder, eller tillämplig myndighetsålder, kan endast använda sig av tjänsten med hjälp av en förälder eller en förmyndare, med en sådan persons konto. Dessa användare omfattas fortfarande av dessa Användarvillkor.
Om inget annat anges är ReportingTech Group AB-tjänster och allt innehåll som visas genom vår tjänst, endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under ditt ReportingTech Group AB-avtal beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens för att använda ReportingTech Group AB-tjänster och se på PPV, VoD och annat material från RTG, via streaming för det ändamålet. Med undantag för ovanstående begränsade licens, kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda tjänsten för offentliga visningar.
Du kan i första hand titta på eller använda dig utav material som producerats eller tillhandahålls av ReportingTech Group AB. Dock är inte ReportingTech Group AB ansvariga utgivare, arrangör eller ansvarig för dess innehåll. Tillgängligt innehåll varierar beroende på geografisk plats. ReportingTech Group AB kommer att använda tekniker för att bekräfta din geografiska plats. Du kan titta samtidigt på ett begränsat antal enheter.
Vi uppdaterar kontinuerligt ReportingTech Group AB-tjänster, inklusive innehållsbiblioteket. Dessutom testar vi löpande olika aspekter av vår tjänst, inklusive vår webbplats, våra användargränssnitt, servicenivåer, abonnemang, funktioner, tillgång till innehåll och material, samt leverans och prissättning. Vi förbehåller oss rätten att, och du godkänner att vi kan, inkludera dig i eller utesluta dig från dessa tester utan förvarning. Vi förbehåller oss rättigheten att efter vårt eget och absoluta gottfinnande göra ändringar från tid till annan i hur vi erbjuder och bedriver vår tjänst.
Du samtycker till att använda ReportingTech Group AB-tjänster, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsten eller innehållet däri. Du får inte arkivera, hämta (förutom genom cachelagring vilket är nödvändigt vid personlig användning), reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom det som explicit tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom ReportingTech Group AB-tjänster, utan skriftligt tillstånd från ReportingTech Group AB, dess Kundener och dess licensgivare. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på ReportingTech Group AB-tjänster; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till ReportingTech Group AB-tjänster; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom ReportingTech Group AB-tjänster; föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på ReportingTech Group AB-tjänster på något sätt eller använda s.k. data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver samtycker du till att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med ReportingTech Group AB-tjänster, detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program.
Tillgången till RTG’s utbud av tjänster att titta på kommer att ändras från tid till annan, och från land till land. Kvaliteten på streamade utbudet kan variera från dator till dator, och från enhet till enhet, och kan påverkas av en rad olika faktorer, såsom din plats, den tillgängliga bandbredden och/eller din internetanslutnings hastighet. Tillgång till HD och Ultra HD beror på din internetanslutning och din enhets kapacitet. Allt innehåll finns inte tillgängligt i HD eller Ultra HD och det går bara att titta på innehåll i HD och Ultra HD med vissa abonnemang. En nerladdningshastighet på minst 5 Mb/s per stream rekommenderas för att kunna titta på HD-innehåll, som definieras som 720p eller bättre. En nerladdningshastighet på minst 25 Mb/s per stream rekommenderas för att kunna titta på Ultra HD-innehåll, som definieras som 1080p eller bättre. Du är ansvarig för alla internatavgifter. Tala med din internetleverantör för att få information om möjliga avgifter för internetdataanvändning. ReportingTech Group AB gör inga utfästelser, och tillhandahåller heller inga garantier, angående kvaliteten på din skärm när du tittar. Den tid det tar att börja titta på en PPV, VoD eller annan tjänst varierar baserat på ett antal faktorer, inklusive din plats, tillgänglig bandbredd vid tidpunkten, filmen eller tv-serien som du har valt, och konfigurationen av din ReportingTech Group AB-klara enhet.
Programvara för ReportingTech Group AB-streaming har utvecklats av, eller åt, ReportingTech Group AB och är utformad för att aktivera streaming av innehåll från ReportingTech Group AB via ReportingTech Group AB-klara enheter. Den här programvaran kan variera med enhet och medium, och funktionaliteten kan också skilja sig mellan olika enheter. Du samtycker till att användning av tjänsten omfattas av vissa licenser från tredje part. Du samtycker till att du kommer att få uppdaterade versioner av ReportingTech Group AB programvara och relaterad programvara från utomstående leverantörer. ReportingTech Group AB, samt eventuella utomstående leverantörer av programvara i samband med ReportingTech Group AB-tjänster, garanterar inte enhetens fortsatta kompatibilitet med vår tjänst, eller att din användning av ReportingTech Group AB-tjänster fungerar utan avbrott eller fel. Du samtycker till att endast kontakta det företag som tillverkade, distribuerade, sålde eller hyrde ut enheten till dig om eventuella problem rörande enheten och dess kompatibilitet med ReportingTech Group AB-tjänster uppstår.
Om din ReportingTech Group AB-klara enhet säljs, försvinner eller blir stulen ska du inaktivera den ReportingTech Group AB-klara enheten. Om du inte loggar ut eller inaktiverar din enhet, kan efterföljande användare använda ReportingTech Group AB-tjänster genom ditt konto och komma åt delar av din kontoinformation. Följ instruktionerna på sidan Ditt konto på vår webbplats (www.Reporting.se) om du vill inaktivera en enhet.
Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst utan att kompensera eller meddela dig om du, eller vi har befogad anledning att tro att du, (i) handlar i strid med något av dessa Användarvillkor eller (ii) är involverad i olaglig eller felaktig användning av vår tjänst.

Lösenord och kontoåtkomst


Den Kunden som använder ReportingTech Group AB-tjänster och som faktureras hänvisas häri som Kunden. Kunden har åtkomst till, och kontroll över sitt, ReportingTech Group AB-abonnemang. Kundens kontroll utövas genom använding av Kundens lösenord. För att upprätthålla exklusiv kontroll ska Kunden inte avslöja sitt lösenord för någon. Om Kunden vill förbjuda andra från att kontakta ReportingTech Group AB och eventuellt ändra Kundens kontroll ska Kunden inte avslöja detaljer angående som förknippas med ReportingTech Group AB-avtalet. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla sanningen och riktigheten i den information som du ger oss och som har att göra med ditt avtal.
I syfte att göra det enkelt för dig att nå dina tjänster och för att hjälpa till att administrera ReportingTech Group AB-tjänster, implementerar ReportingTech Group AB teknik som gör det möjligt för oss att känna igen dig som Kunden och förse dig med direkt åtkomst till dina tjänster utan att kräva att du återigen skriver in lösenord eller annan användaridentifikation när du går tillbaka till ReportingTech Group AB-tjänster, vilket innefattar att använda streaming klara enheter eller webbplatser.
Du ska vara uppmärksam på all kommunikation som begär att du ska utlämna information om din affärsöverenskommelse med ReportingTech Group AB. När du lämnar ut din information som svar på dessa typer av förfrågningar kan det leda till identitetsstöld. Kom åt känslig affärsinformation genom att kontakta direkt ReportingTech Group AB. Använd inte en hyperlänk i ett e-postmeddelande eller någon annan elektronisk kommunikation, även om dessa ser officiella ut. ReportingTech Group AB förbehåller sig rätten att spärra ett användande när som helst, med eller utan meddelande till den andre avtalspartnen, i syfte att skydda sig själv och sina partner och kunder från misstänkt bedrägeri. ReportingTech Group AB har ingen skyldighet att ge tillgodohavanden eller rabatter för avtal på grund av ett konto spärrats av antingen en ReportingTech Group AB-representant eller en ReportingTech Group AB-automatiserad process.

Immateriella rättigheter


Upphovsrätt. ReportingTech Group AB-tjänster, inklusive allt innehåll som tillhandahålls på ReportingTech Group AB-tjänster, skyddas av upphovsrätt, lagar gällande affärshemligheter eller andra lagar och konventioner för immateriella rättigheter.
Varumärken. ReportingTech Group är ett registrerat varumärke som tillhör ReportingTech Group AB
Anspråk på intrång i upphovsrätt. Om du tror att ditt verk har reproducerats eller distribuerats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller om du är medveten om att sådant material finns tillgängligt genom ReportingTech Group AB-tjänster, hänvisar vi till arrangören eller evenemangets ansvarige utgivare för att framföra dina synpunkter.
Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar ReportingTech Group AB-tjänster till dig (enligt ovanstående) har sitt säte. Dessa villkor begränsar inte de konsumentsskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lokal lagstiftning.
Program. Du kan komma att stöta på program från tredje part (inklusive, utan begränsning, webbplatser, widgets, programvara eller andra programvaruverktyg) (”Program”) som samverkar med ReportingTech Group AB-tjänster. Dessa Program kan importera data som rör ditt ReportingTech Group AB-konto och din aktivitet på ReportingTech Group AB, eller på annat sätt samla in data från dig. Dessa Program tillhandhålls endast för din bekvämlighet och ReportingTech Group AB ansvarar inte för sådana Program. Sådana program ägs eller drivs av utomstående leverantörer som inte är relaterade till eller sponsras av ReportingTech Group AB och är kanske inte godkända för användning med vår tjänst i alla länder. Användning av program sker på eget val och på egen risk.
Användning av inlämnad information. ReportingTech Group AB har friheten att använda alla kommentarer, all information, alla idéer, koncept, recensioner, tekniker eller något annat material som finns i kommunikationer som du skickar till oss (Feedback), inklusive svar på undersökningar eller via publiceringar till ReportingTech Group AB-tjänster, inklusive ReportingTech Group AB webbplats och användargränssnitten, över hela världen och för all framtid utan ytterligare kompensation, bekräftelse eller betalning till dig för något som helst syfte, inklusive, men inte begränsat till, att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och skapa, modifiera eller förbättra ReportingTech Group AB-tjänster. Dessutom samtycker du till att inte åberopa några ”moraliska rättigheter” i och till RTG, i den utsträckning tillämplig lag tillåter.
Observera att ReportingTech Group AB inte tar emot material eller idéer utan föregående förfrågan för filmer eller tv-serier, och ansvarar inte för likheten i något innehåll eller program, i något mediaformat, med material eller idéer som skickats till ReportingTech Group AB. Om du skulle skicka material eller idéer utan föregående förfrågan gör du det med förståelsen att inget ytterligare betraktande av något slag kommer att ges till dig, och du åsidosätter alla anspråk mot ReportingTech Group AB och dess närstående bolag angående användningen av sådana material och idéer, även om ett material eller en idé som används liknar det material eller den idé som du skickat.
Kundhantering. Besök ReportingTech Group AB (www.Reporting .se) om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt avtal. I vissa fall kan vår affärsrepresentant hjälpa dig på bästa sätt genom att maila, ringa eller mötas för vidare dialog. Vid eventuell konflikt mellan dessa Användarvillkor och information från affärsansvarig eller på andra ställen gäller dessa Användarvillkor.
Fortsatt giltighet. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.

Uppdaterad och tagen i bruk för nya och nuvarande kunder från och med 1 januari 2015