tv kanal | Reporting.se

Din egen TV kanal

Med stöd av den digitala utvecklingen har TV-sändningar tillgängliggjorts i var mans hand. Det står dessutom konsumenten fritt att välja när denne vill ta del av utbudet.

Än så länge har företag och myndigheter inte fullt ut förstått vilken potential som föreligger i att förmedla budskap och information via mobiltelefoner, Ipads, Tabletts, datorerna och Smarta TV-apparater har. Till låga kostnader kan budskap till konsumenterna distribueras via en helt egna TV-kanaler på nätet. Besök vår Video Platform ahaStream.com (engelska).

Frågan idag är inte om utan när sändningar av budskap via egna kanaler till kunder, konsumenter, intresserade etc. kommer att äga rum.

Förutsättningarna och tekniken existerar redan sedan några år, men kunskapen och förståelsen för hur man skall arbeta med detta nya media är inte spridd ännu.

Vi på RTG Production och RTG Reporting Tech Group AB kan erbjuda all den kunskapen ni kan behöver för utsändningar via egen TV-kanal redan idag. Med stabil infrastruktur för distribution av programutbud som grund kan vi tillsammans med er upprätta allt från förutsättningar i form av policys och kompletteringar av befintlig varumärkesmanual till konkreta idéer, synopsis, manus, produktionsplanering, budget, inspelning, postproduktion och utsändning.

Vi genomför även stora direktsända evenemang som kan betraktas av inbjudna i vilka delar av världen som helst. Om så önskas kan dialog, diskussioner med tittarna ske direkt med ljud och bild.

Till detta kan Pay-per-view (PPV) erbjudas för intresserade. Detta i form av enskilda sändningar eller abonnemangsförfarande där abonnenten kan få tillgång till stora mängder färdigproducerade filmer, föredrag och seminarier via Video On Demand (VoD). Allt distribuerat vi den egna Tv-kanalen.

Låt oss boka ett möte för att ta del av era behov och beskriva hur dessa skulle kunna tillgodoses inom ramen för de möjligheter som detta media erbjuder. Kanske har ni redan tankar på vad ni vill åstadkomma och har frågor kring detta.

RTG Production har över 30 års erfarenheter av att arbeta med aktuellt media inom radio, TV, film, scenproduktioner, konferenser, seminarier och utbildningar. Vi vet och kan mediets möjligheter står till tjänst vid alla typer av frågor, funderingar och idéer. Vi hjälper er sprida information och kommunicera ert varumärke både nationellt och internationellt.